Ce acte trebuie să depună minerii și energeticienii, pentru pensionare

0
1603

Unul dintre liderii protestatarilor din Complexul Energetic Oltenia, care au ieșit în stradă jumătate de an, pentru a susține reducerea vârstei de pensionare, le explică angajaților ce trebuie să facă, pentru a ieși din câmpul muncii. Începând cu a doua parte a lunii august, salariații CEO, care au minimum 25 de ani vechime în domeniu, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 52 de ani. Vasile Tivig a combătut, în ultima perioadă, informațiile false, care i-au alarmat pe angajați, după ce legea susținută cu proteste de stardă a fost votată și promulgată. Protestatarul, care a fost prezent și în Parlament, împreună cu o mână de colegi, la dezbaterea și votarea legii, a postat pe pagina personală, lista de documente, ce trebuie depuse la Casa de Pensii, de către cei care vor să înceapă demersul pentru pensionare.

„Iată care sunt documentele care trebuiesc depuse la Casa de Pensii, conform site-ului acestora, în momentul solicitării, după data de 18.08.2021, a PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ:
Documentele necesare înscrierii la PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, după caz:
-cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
-carnetul de muncă (original şi copie);carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
-carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
-alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
-actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
-livretul militar (original şi copie);
-diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
-dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
-adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
-adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
-procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
-acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioarealte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege”, este mesajul transmis de Vasile Tivig, colegilor mineri și energeticieni, care se pot pensiona, conform noii legi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here